070 - 2042770


info@lacuslegal.nl

Juridisch raadgevers
Maatwerk in Recht


(Bedrijfs-) Juristen & Incasso

Het is vaak zinvol advies in te winnen wanneer u in een juridisch conflict verwikkeld bent. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een verweer of de kansen inschatten wanneer u de eiser bent in een zaak. Vanzelfsprekend kunt u ook de gehele zaak uit handen geven. Wij pakken de zaak op van eerste contact tot vonnis.


In de afgelopen jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd van professionals waardoor wij u altijd door kunnen verwijzen naar de juiste persoon indien wij u niet volledig kunnen helpen. Op deze manier bent u verzekerd van de best experts om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Ons juridisch blog

Arbeidscontracten

Arbeidscontracten zijn contracten waarbij de werknemer zich verplicht voor een bepaalde periode werk uit te voeren voor een werkgever. Hier ontvangt de werknemer een beloning voor (salaris). Dergelijke contracten heb je in meerdere varianten.

Traditionele contracten

Vaste contracten zijn contracten voor een onbepaalde tijd (er is geen einddatum opgenomen).

Tijdelijke contracten zijn contracten welke een einddatum hebben opgenomen (6 maanden, 12 maanden etc)

Flexibele contracten
Oproepcontracten zijn de overeenkomsten waarbij de medewerker geen vast aantal uren heeft maar opgeroepen wordt om te werken. Het aantal uren staat hiermee niet vast. Zo werkt de medewerker de ene week misschien veel uren en de andere week wellicht helemaal niet. Door de nieuwe wet sinds 2020 moet de werkgever de werknemer na 12 maanden vaste uren geven.

Nulurencontracten zijn de overeenkomsten welke lijken op oproepovereenkomsten. De medewerker wordt opgeroepen door de werkgever om te werken. Wanneer een medewerker wordt opgeroepen heeft hij/zij wel recht op een minimale betaling van 3 uur. Nulurencontracten kennen een eindtijd (einddatum van het contract). Door de nieuwe wet kan een medewerker (oprepkracht) 26 weken een nulurencontract hebben.

ZZP-ers
Ondernemers werken vaak met een modelovereenkomst. Een modelovereenkomst is een contract tussen twee bedrijven waarbij de zzp-er werk gaat uitvoeren voor een bedrijf. De zzp-er is geen medewerker en de werkgever hoeft zich dan ook niet aan de verplichtingen te houden die voor de reguliere werknemers gelden. Dergelijke overeenkomsten geven de mogelijkheid afspraken op te stellen over de aard van de werkzaamheden, duur en de vergoeding. De overheid zal de modelovereenkomst gaan vervangen met de "webmodule". De webmodule is een online vragenlijst die bepaalt of er sprake is van een dienstverband of een duidelijke ZZP constructie.

Onze specialisaties

FAMILIEZAKEN

Scheiden, Mediation, gezinshereniging

GESCHILLEN

Procederen, mediation en commissies

INCASSO

Innen, beslag, hulpverlening

OVEREENKOMSTEN

Opstellen, nakijken, aanpassen en vernietigen

ARBEIDSRECHT

Loon, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag

HUURZAKEN

Huren, verhuren, gebreken, huurprijzen