070 - 2042770


info@lacuslegal.nl

GESCHILLEN

Iedereen heeft wel eens te maken met een geschil. Voor bedrijven is dit niet anders. In elk geschil heeft u een belang. Soms wenst u de zaak zo snel en stil mogelijk af te wikkelen en soms wil u juist duidelijk uw verschil van mening kenbaar maken of zelfs voor de rechter brengen.

Elk geschil kent een andere aanpak die af hangt van de door u gewenste uitkomst. Procederen kan maar is in veel gevallen niet nodig. Wij bepalen met u de strategie en staan u bij de gesprekken met de tegenpartij. Mocht het tot een zaak komen dan staan wij u graag bij bij de rechter

WIJ STAAN U BIJ IN GESCHILLEN MET DE VOLGENDE INSTANTIES:

Belastingdienst
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Belastingen

Huurcommissie
Verlaging huur
Gebreken huurwoning
Bezwaar huurverhoging

Gemeente
Uitkeringen
Schuldhulp
Omgevingsverguninngen
Planschade
WMO
PGB

IND
Asielaanvraag
Inburgering
Naturalisatie
Gezinshereniging

UWV
Tewerkstellingsvergunning
Uitkeringen
Verblijf en arbeid