070 - 2042770


info@lacuslegal.nl

Zelf contracten opstellen

Particulieren hebben regelmatig de behoefte afspraken met anderen op paier te zetten. Wij krijgen vaak de vraag of dat uberhaupt zo maar kan en waar een particulier rekening mee moet houden.

Voordelen van het opstellen van een contract
- Voor beide partijen is het duidelijk wat de afspraken zijn
- Beide partijen kunnen elkaar houden aan een contract
- Als er een geschil komt dan is het contract leidend.

Waar moet een contract aan voldoen?
De inhoud verschilt natuurlijk per contract. Een huurcontract is bijvoorbeeld anders dan een leenovereenkomst. In elk contract zijn echter een paar punten zeer belangrijk.

- Zet in het contract zo goed mogelijk neer tussen welke mensen er een contract wordt gesloten. Vermeld zoveel mogelijk gedetaileerde informatie zoals geboortedatum, adres, burgerservicenummer, geboorteplaats, paspoortnummer etc. Het is niet nodig om alle informatie op te schrijven maar u moet zich steeds afvragen of het duidelijk is welke persoon wordt bedoeld in uw contract. Het moet ook voor iemand die de partijen niet kent mogelijk zijn te achterhalen wie u exact bedoeld.

- Geef aan wat de rol van de partijen is en zet dit bij hun naam. Is iemand bijvoorbeeld huurder, verhuurder, eigenaar, geld uitlener, lener, gebruiker, buurman, buurvrouw, verkoper of koper. U kunt in de rest van het contract volstaan met het noemen van de rol van de partijen.

- Geef aan wat de reden is van de overeenkomst. De meeste overeenkomsten beginnen met de zin: "Partijen nemen het volgende in aanmerking". U kunt hier een opsomming of korte beschrijving waarom er een overeenkomst wordt opgesteld. Dit is geen verplicht onderdeel maar het helpt soms om duidelijk te maken waarom er bepaalde regels worden opgeschreven.

- Verdeel de afspraken per onderwerp.Het makkelijkste is om uw punten te verdelen in artikelen. U zet zo zaken die met elkaar te maken hebben in het zelfde artikel. Dit zorgt ervoor dat de regels van een bepaald onderwerp eenvoudig terug te vinden zijn. Voor een huurcontract maakt u bijvoorbeeld de artikelen; Huurobject, huurprijs, verhoging van de huur, opzeggen van de huur.

- Een contract van meerdere pagina's laat u paraferen op iederen pagina. Paraferen is een (verkorte) handtekening zetten onderaan de pagina. U geeft hiermee beiden aan dat u de pagina heeft gelezen en akkoord vindt. Wanneer een contract meerdere pagina's betreft kan er zo nooit discussie zijn of bijvoorbeeld pagina 3 wel bij het contract hoorde of dat de andere partij deze pagina nooit heeft gezien.

- Een contract werkt met paginanummers. Op deze manier kunt u aangeven uit hoeveel pagina's het contract bestaat en voorkomt u discussies later.

- U geeft aan welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Woont u in Nederland en woont de andere partij ook in Nederland dan zal dit het Nederlands recht zijn. Heeft u te maken met een partij in het buitenland of gaat het over zaken in het buitenland dan kan het zijn dat er een ander buitenlands recht van toepassing zal zijn.

- Een contract moet getekend worden op een datum. Deze datum moet u vermelden in het contract.

- Iedereen moet een kopie hebben van het contract. U geeft aan of u twee kopie's heeft gemaakt (tweevoud), drie (drievoud) en zo verder.

- Het contract moet getekend worden. Tekenen gebeurt onder aan het contract. Het is verstandig om bij de handtekening de naam van de ondertekenaar te (laten) zetten.