070 - 2042770


info@lacuslegal.nl

Arbeidscontracten

Arbeidscontracten zijn contracten waarbij de werknemer zich verplicht voor een bepaalde periode werk uit te voeren voor een werkgever. Hier ontvangt de werknemer een beloning voor (salaris). Dergelijke contracten heb je in meerdere varianten.

Traditionele contracten

Vaste contracten zijn contracten voor een onbepaalde tijd (er is geen einddatum opgenomen).

Tijdelijke contracten zijn contracten welke een einddatum hebben opgenomen (6 maanden, 12 maanden etc)

Flexibele contracten
Oproepcontracten zijn de overeenkomsten waarbij de medewerker geen vast aantal uren heeft maar opgeroepen wordt om te werken. Het aantal uren staat hiermee niet vast. Zo werkt de medewerker de ene week misschien veel uren en de andere week wellicht helemaal niet. Door de nieuwe wet sinds 2020 moet de werkgever de werknemer na 12 maanden vaste uren geven.

Nulurencontracten zijn de overeenkomsten welke lijken op oproepovereenkomsten. De medewerker wordt opgeroepen door de werkgever om te werken. Wanneer een medewerker wordt opgeroepen heeft hij/zij wel recht op een minimale betaling van 3 uur. Nulurencontracten kennen een eindtijd (einddatum van het contract). Door de nieuwe wet kan een medewerker (oprepkracht) 26 weken een nulurencontract hebben.

ZZP-ers
Ondernemers werken vaak met een modelovereenkomst. Een modelovereenkomst is een contract tussen twee bedrijven waarbij de zzp-er werk gaat uitvoeren voor een bedrijf. De zzp-er is geen medewerker en de werkgever hoeft zich dan ook niet aan de verplichtingen te houden die voor de reguliere werknemers gelden. Dergelijke overeenkomsten geven de mogelijkheid afspraken op te stellen over de aard van de werkzaamheden, duur en de vergoeding. De overheid zal de modelovereenkomst gaan vervangen met de "webmodule". De webmodule is een online vragenlijst die bepaalt of er sprake is van een dienstverband of een duidelijke ZZP constructie.